Site icon Kjeveortoped ved Nationaltheatret stasjon – Kjeveortoped1

Tannregulering barn

Tannregulering på barn

Som autoriserte spesialister i kjeveortopedi utfører vi trygg og effektiv kjeveortopedisk behandling på barn

les mer

Riktig behandling til riktig tid er helt avgjørende for en vellykket tannregulering. Barn med bittfeil skal derfor alltid henvises tidlig til spesialist i kjeveortopedi for vurdering og eventuell behandling.

 

”For tidlig” henvisning skaper aldri problemer! "For sein" henvisning kan derimot  komplisere tannreguleringen og medføre at nye tenner må trekkes. Et optimalt resultat er avhengig av tidlig henvisning, og av at behandlingen startes til riktig tid. Som erfarne spesialister i kjeveortopedi gjør vi en profesjonell vurdering og hjelper deg til å ta riktig avgjørelse.

 

Det er sjelden bittfeil i melketannsettet. Det er i vekslingstannsettet (7-11 år) at feil oppstår. Da bør man av og til inn tidlig for å styre tannframbrudd, trekke melketenner, bedre plassforhold, utvide kjeven eller påvirke ansiktsveksten. Andre ganger er det riktig å vente til de fleste nye tennene er kommet. Dette er kompliserte avgjørelser som krever kjeveortopedisk spesialistkompetanse. Barn skal derfor henvises til en autorisert spesialist i kjeveortopedi for vurdering og eventuell tannregulering så snart en bittfeil oppdages. Man skal ikke "vente og se".

 

Tannregulering er en enklere og mindre smertefull prosess en hva det var tidligere.

På barn kan vekst og utvikling  påvirkes med kjeveortopedisk behandling

Tannregulering på barn er mye mer enn å flytte tenner. Det er å styre vekst og tannveksling fram til et godt permanent tannsett. Vekst og utvikling i kjever og tannsett kan påvirkes. Ved å gjøre riktige tiltak tidlig nok legger man til rette for en biologisk riktigere tannregulering og unngår uheldige kompromisser, trekking av nye tenner og kirurgiske inngrep.

 

 

 

Må vi trekke tenner ved tannregulering?

Vi spesialister i Kjeveortoped1 har alltid som vårt mål å legge opp til tannregulering der alle friske tenner kan beholdes. Som regel vil det være mulig, men ikke alltid. Vi oppnår det best ved å starte behandlingen til riktig tid, ofte med enkle tiltak tidlig i tannvekslingen. Derfor ønsker vi at barn med bittfeil skal henvises tidlig til oss. Vi trekker nye tenner langt sjeldnere enn de fleste andre kjeveortopeder.

Moderne tannregulering er å oppnå et godt og stabilt resultat uten å trekke tenner. Å trekke tenner skal være unntaket!

 

 

Tannregulering når det mangler tannanlegg (agenesier)

Som kjeveortopeder med lang erfaring har vi bistått hundrevis av pasienter som mangler tannanlegg (medfødt), og vi har kunnskapen og ferdighetene som er nødvendig for å kunne gi profesjonelle råd og riktig behandling. Som ambisiøse spesialister er vi alltid oppdatert på ny forskning og moderne teknikker som gir de beste behandlingsresultater.

 

Lukelukking når det mangler tenner (agenesier)

Når barn mangler ett eller noen få tannanlegg, vil den beste løsningen ofte være å lukke mellomrommene der det mangler tenner med tannregulering.  Det er da viktig at barnet kommer tidlig til oss for at riktig behandling skal kunne velges tidlig nok. Det kan lett bli for seint, og gode muligheter har gått tapt.

Midlertidige implantater (Temporary Anchorage Device, TAD) gjør det nå mulig å lukke langt flere mellomrom enn tidligere. TADs brukes som forankring "til å dra etter" under tannreguleringen og fjernes etterpå.

 

Tannimplantater når det mangler tenner (agenesier)

Mangler mange tannanlegg, og disse må erstattes med tannimplantater, vil det være behov for tannregulering for å plassere de tennene som finnes i optimale posisjoner for seinere å kunne sette implantater der det mangler tenner. Implantater bør ikke settes inn før veksten i kjevene er avsluttet, dvs tidligst i 19-20 års alderen, men tannreguleringen bør som oftest gjøres tidligere.

 

Transplantasjon av tenner

I noen tilfeller kan det være en god løsning å transplantere et tannanlegg fra et sted i munnen til der tenner eller tannanlegg mangler (autotransplantasjon). Det er svært viktig at dette gjøres på riktig tidspunkt i tannutviklingen. Vi i Kjeveortoped1 har gode erfaringer i de tilfeller denne type behandling egner seg. Vi samarbeider da med spesialister i oral kirurgi som utfører transplantasjonen. Så gjør vi den nødvendige tannreguleringen før og etterpå.

Tannregulering ved tannskader (Traumer)

Dersom tanna er slått helt ut og mangler, vil de samme vurderingene måtte gjøres som ved manglende tannanlegg (se ovenfor). Man bør derfor alltid straks konsultere kjeveortoped selv om barnet i utgangspunktet ikke hadde en bittfeil med behov for tannregulering..

 

Selv om den skadde tanna fortsatt står på plass, kan den likevel være så skadet at den vil gå tapt på sikt. Dette vil f.eks. gjelde hvis tanna mister vitalitet og må rotfylles før 10-11 års alder.  En spesialist i kjeveortopedi bør så snart som mulig vurdere om det finnes andre løsninger enn å beholde den skadde tanna.

 

Dersom barnet har en bittfeil som uansett krever tannregulering, vil det ofte være mulig å «bake inn» fjerning av den skadde tanna i reguleringsplanen. Dersom dette planlegges tidlig nok og riktig, vil det både kunne gi en enklere kjeveortopedisk behandling og et bedre sluttresultat.

 

 

Stabile resultater etter tannregulering – oppfølging og etterkontroller

Etter gjennomført regulering limer vi støttestrenger på baksiden av fortennene fra hjørnetann til hjørnetann for å stabilisere bittet. Støttestrengene skal stå til all kjevevekst er avsluttet, noen ganger lenger, avhengig av hvilken type bittfeil som er behandlet kjeveortopedisk. I tillegg får de fleste ei avtagbar plate («gom») til nattbruk i 2-3 år.

Støttestrengene er ikke plagsomme og krever lite vedlikehold.

Vi kaller inn til regelmessige kontroller fram til ca. 20 års alder. Da vurderer vi om støttestrengene bør fjernes eller beholdes.

Sentralt i Oslo sentrum

Vår klinikk ligger tvers over gaten for Nationaltheatret stasjon, utgang Vika, i Ruseløkkveien 6. T-bane og tog 1 minutt unna. Alle trikker og busser like rundt hjørnet. Fem minutter fra Nesodden-båten. Enklere kan det ikke bli!

 

Lokalene er tilpasset funksjonshemmede. Klinikken er moderne og romslig med god plass til foresatte som ønsker å være med inn under behandlingen. Det gir god kommunikasjon som alltid bidrar til et godt behandlingsresultat. Velkommen!

Exit mobile version