Priser og refusjon regulering

Priser og refusjon regulering

Dere får et kostnadsoverslag ved konsultasjonen

Oversikt

Trygderefusjonen varier etter hva slags bittfeil pasienten har.

Bittfeil

Den som har størst bittfeil får mest refusjon. På henvisningsskjemaet fra Helfo er de ulike bittfeilene listet opp og satt i forskjellige grupper etter alvorlighetsgrad.

 

Takster

Refusjonen er fra 40- 90 % av Helfos takster. I noen tilfeller der feilen er svært alvorlig, som for eksempel ganespalter eller behov for kirurgi, dekkes det 100 % av Helfos takster. Helfos takster er fastsatt av Helse-og omsorgsdepartementet, og tannlegene har et mellomlegg i tillegg til den offentlige taksten. Vårt tillegg er ca 30%.

 

Konsultasjon

Det er alltid nødvendig med en konsultasjon for å vurdere hva slag bittfeil pasienten har, og hva slags behandling vi vil anbefale.

 

Egenandel

Egenandel for første konsultasjon med et oversiktsrøntgen:

  • Pasienter under 20 år  kr. 699
  • Pasienter over 20 år  kr. 1580

 

Kostnader

Prisen på selve reguleringsbehandlingen vil  variere etter hvor stor bittfeilen er og hvor mye behandling som er nødvendig for å korrigere på bittet. Egenandel for en standard behandling med fastsittende regulering i begge kjever kan ligge mellom kr. 10000-26500. Enklere behandlinger er rimeligere.