Regulering voksen

Regulering voksen

Det går like greit å flytte tenner på voksne som på barn!

Les mer

Det er aldri for sent

Når all vekst er avsluttet, begrenser behandlingen seg til flytting av tenner, men store forbedringer kan likevel oppnås i de aller fleste tilfeller. Det meste er mulig!

 

Det er mange grunner til at voksne kan ha nytte av tannregulering:

 

  • Tidligere ubehandlede bittfeil
  • Mindre kosmetiske korreksjoner av tannstillingen
  • Uheldige bittforhold har medført tannslitasje og tannvandringer
  • Tenner har flyttet seg pga tannkjøttssykdom (gir rett til trygderefusjon)
  • Flytting av tenner før det skal lages implantater eller broer kan muliggjøre enklere og bedre protetiske løsninger. Dette bør alltid vurderes hvis det i tillegg er en bittfeil
  • Kjeveortopedisk forbehandling er alltid nødvendig dersom store bittfeil skal korrigeres kirurgisk (gir rett til trygderefusjon)

 

På voksne kan behandlingen utføres med vanlig apparatur i stål på framsiden av tennene, eller det kan brukes mindre synlig apparatur i hvit glasskeramikk.

 

Det er også mulig med usynlig regulering på baksiden av tennene, eller gjennomsiktige tilnærmet usynlige skinner. Dette er dyrere løsninger som framstilles individuelt for den enkelte pasient ved utenlandske laboratorier.