Regulering barn

Regulering barn

Vi utfører trygg og effektiv kjeveortopedisk behandling på barn

les mer

Riktig behandling til riktig tid

”For tidlig” henvisning skaper aldri problemer! Men for sein henvisning kan komplisere behandlingen og gjøre det umulig å oppnå et optimalt resultat.

 

Det er sjelden bittfeil i melketannsettet. Det er i vekslingstannsettet (7-11 år) at de oppstår. Da bør man av og til inn tidlig for å styre tannframbrudd, trekke melketenner, bedre plassforhold, utvide kjeven eller påvirke ansiktsveksten. Andre ganger er det riktigere å vente til de fleste nye tennene er kommet. Dette er kompliserte avgjørelser som krever kjeveortopedisk kompetanse, og barn bør derfor henvises til spesialist for vurdering og eventuell behandling så snart en bittfeil oppdages.

 

Regulering er en enklere og mindre smertefull prosess en hva det var tidligere.

 

Kjeveortopedi på barn er mye mer enn å flytte tenner. Det er å styre vekst og tannveksling fram til et best mulig permanent tannsett når problemer oppstår i tannvekslingsperioden. Da kan man ofte med enkle midler legge til rette for en biologisk riktigere behandling seinere, og unngå uheldige kompromisser, trekking av nye tenner og kirurgiske inngrep.

 

 

 

Må vi trekke tenner ved tannregulering?

Av og til er det ikke til å unngå, men vi i Kjeveortoped1 forsøker alltid å legge opp til behandlinger der alle friske tenner kan beholdes så sant det er mulig. Det oppnår vi best ved å starte behandlingene til riktig tid, ofte tidlig i tannvekslingen. Derfor trekker vi i Kjeveortoped1 tenner sjeldnere enn de fleste andre kjeveortopeder.

Moderne kjeveortopedi er å oppnå et godt og stabilt resultat uten å trekke tenner.

 

 

Tannregulering når det mangler tannanlegg (agenesier)

Vi i Kjeveortoped1 har bistått hundrevis av pasienter med manglende tannanlegg og har den erfaringen og kunnskapen som er nødvendig for å kunne gi profesjonelle råd og riktig behandling. Som ambisiøse spesialister er vi alltid oppdatert på ny forskning og moderne teknikker som gir bedre behandlingsresultater.

 

Lukelukking

Når barn mangler ett eller noen få tannanlegg, vil den beste løsningen ofte være å lukke mellomrommene der det mangler tenner med tannregulering.  Det er da viktig at barnet kommer tidlig til spesialist i kjeveortopedi for at riktig behandling skal kunne velges til riktig tid. Midlertidige implantater (Temporary Anchorage Devise, TAD) gjør det nå mulig å lukke langt flere luker enn tidligere. TADs brukes som forankring under behandlingen og fjernes etterpå.

 

Tannimplantater

Mangler mange tannanlegg, vil det være behov for tannregulering for å plassere de tennene som finnes i optimale posisjoner for seinere å kunne sette inn tannimplantater der det mangler tenner.  Implantater bør ikke settes inn før veksten i kjevene er avsluttet, dvs tidligst i 19-20 års alderen.

 

Transplantasjon av tenner

I noen tilfeller kan det være en god løsning å transplantere et tannanlegg fra et sted i munnen til der tannanlegg mangler (autotransplantasjon). Det er svært viktig at dette gjøres på riktig tidspunkt i tannutviklingen. Vi i Kjeveortoped1 har gode erfaringer i de tilfeller denne type behandling egner seg. Vi samarbeider da med spesialister i oral kirurgi som utfører transplantasjonen. Så gjør vi den nødvendige tannreguleringen etterpå

Tannregulering ved tannskader (Traumer)

Dersom tanna er slått helt ut og mangler, vil de samme vurderingene måtte gjøres som ved manglende tannanlegg (se ovenfor). Man bør derfor straks konsultere spesialist i kjeveortopedi selv om barnet ikke har en bittfeil med behov for tannregulering..

 

Selv om den skadde tanna fortsatt står på plass, kan den likevel være så skadet at den vil gå tapt på sikt. Dette vil f.eks. gjelde hvis tanna mister vitalitet og må rotfylles før 10 års alderen.  Man bør da straks rådføre seg med kjeveortoped for å få vurdert om det finnes andre løsninger enn å beholde den skadde tanna.

 

Dersom barnet har en bittfeil som uansett krever tannregulering, vil det ofte være mulig å «bake inn» fjerning av den skadde tanna i reguleringsplanen. Dersom dette planlegges tidlig nok og riktig, vil det både kunne gi en enklere kjeveortopedisk behandling og et bedre resultat.

 

 

Stabile resultater etter tannregulering – oppfølging og etterkontroller

Etter gjennomført regulering limer vi støttestrenger på baksiden av fortennene fra hjørnetann til hjørnetann for å stabilisere bittet. Støttestrengene skal stå til all vekst er avsluttet, ofte lenger, avhengig av hvilken type bittfeil som er behandlet. I tillegg får de fleste ei avtagbar plate («gom») til nattbruk i 2-3 år.

Støttestrengene er ikke plagsomme og krever lite vedlikehold.

Vi kaller inn til etterkontroller hvert halvår så lenge det brukes plate, deretter hvert år til ca. 20 års alder.

Sentralt i Oslo sentrum

Vår klinikk ligger tvers over gaten for Nationaltheatret stasjon, utgang Vika, i Ruseløkkveien 6. T-bane og tog 1 minutt unna. Alle trikker og busser like rundt hjørnet. Fem minutter fra Nesodden-båten. Enklere kan det ikke bli!

 

Lokalene er tilpasset funksjonshemmede. Klikken er moderne og romslig med god plass til foresatte som ønsker å være med inn under behandlingen. Det gir god kommunikasjon som alltid bidrar til et godt behandlingsresultat. Velkommen!